"Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci"

Hodnostní označení

15.05.2014 10:04

OZNAČENÍ ČLENŮ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

člen SDH

člen SDH po 3. letech členství

člen SDH po 5. letech členství

člen SDH po 8. letech členství

velitel družstva

člen SDH po 8. letech členství

člen rady mladých hasičů

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

vedoucí kolektivu

člen výboru, revizor

náměstek starosty, velitel jednotky

starosta sboru, předseda revizní rady

 

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ OKRSKU

aktivista okrskového výboru

člen výboru, revisor

náměstek starosty, velitel

starosta okrsku, předseda revizní rady

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ

zaměstnanec kancelářeOSH

vedoucí kanceláře OSH

člen odborné rady OSH

člen výkonného výboru OSH

člen okresní kontrolní a revizní rady

náměstek starosty OHS

starosta OSH

předseda kontrolní revizní rady

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ KRAJSKÉHO SDRUŽENÍ HASIČŮ

vzaměstnanec kanceláře OSH

vedoucí kanceláře KSH

člen odborné rady KSH

člen výkonného výboru KSH

člen krajské kontrolní a revizní rady

náměstek starosty KSH

starosta KSH

předseda krajské kontrolní a revizní rady

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ ÚSTŘEDÍ SH ČMS

zaměstnanec kanceláře SH ČMS, CHH

instruktor ústřední hasičské školy

vedoucí dboru kanceláře SH ČMS, CHH

zástupce ředitele ústřední hasičské školy

ředitel ústřední hasičské školy

člen odborné rady SH ČMS

nejvyšší představitelé firem s majetkovým podílem SH ČMS

člen ústřední kontrolní a revizní rady

člen výkonného výboru SH ČMS

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ KANCELÁŘE STAROSTY SH ČMS

ředitel kanceláře SH ČMS

náměstek starosty SH ČMS

předseda ústř. kontrolní a revizní rady SH ČMS

starosta SH ČMS

 

OZNAČENÍ ČLENŮ VÝJEZDOVÝCH JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

hasič

starší hasič po třech letech členství v jednotce

strojník jednotky

technik jednotky

velitel družstva

velitel družstva, zástupce velitele jednotky

velitel jednotky


 

 

Copyright © 2008

 

Zpět

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.