"Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci"


Historie sboru 

Hasičský sbor v Krušovicích vznikl v letech 1884 - 1885.Pro přihlášení se dostatečného počtučlenů bylo téhož roku zažádáno o schválení stanov, které byly roku 1885 schváleny a sbor zahájil svou činnost za předsednictví Jos. Rabase, veliteleFr.Kokše a pokladníka Jos. Truksy. Po dohodě s představenstvem obce byla téhožroku zakoupena od fy.Smekal velká ruční čtyřkolová stříkačka, která za několiktýdnů byla při velkém požáru čp. 41,42,52,54 řádně vyzkoušena. Během 85 rokůbylo v obci celkem 19 požárů. Mimo toho zúčastňoval se sbor požárů ve vůkolních obcích a několika lesních pořárech. V roce 1899 při velké povodni prováděl záchranné práce. Od roku 1888 po několik let bylo v naší obci sídlo Hasičské Poddžbánské župy v čp. 47 za předsednictví Fr. Kokše, jednatele Boh. Bláhy z Krupé, pokladníka Jos. Mráze z Velhoty a Jos. Kučery z Kněževse. Během této doby vystřídala se ve vedení sboru velké řada činovníků, kteří se obětavě starali o rozkvět a doplňování sboru, neb sbor prodělával také těžké doby, kdy v první světové válce všichni mladší členové odešli do války a mnozí se jižnevrátili. Proto bylo nutno sbor znovu doplňovat dorostem a mnozí z nich zastávali důležité funkce ve sboru mnoho let. V roce 1921 se zúčastnili někteří členové cvičení v Praze na Vinohradech a téhož roku župního cvičení v naší obci, které se konalo v prostoru JZD. V roce 1939 byla zakoupena nová motorová stříkačka, též od fy.Smekal, které k plné spokojenosti sloužila mnoho let. Vroce 1947 byl prodán hasičský vůz značky Wyllis za 2600 Kčs. V roce 1950 zakoupena siréna a po zabudování u vjezdu do JZD předána spojům. Roku 1960 byla postavena a slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice, která jest umístěna na výhodném místě a vyhovuje potřebám sboru. Dále za nevyhovující dřevěný sušák hadic byl postaven sušák kovový. V následujících letech činnost hasičů pokračovala více méně úspěšně až do roku 1985. V tomto roce proběhla v obci oslava 100. výročí založení sboru. Při této příležitosti prošel obcí průvod,který uctil památku padlých předků a na sokolském hřišti probíhal celý denkulturní program. Dále byla opravena fasáda na požární zbrojnici, nabarvenya vrata a položeny panely před garáž. Toto byla bohužel poslední velká akce krušovických hasičů, až v roce 1998 činnost v tichosti ustala.

 • Současnost       

 • 1.ledna 2009 byla, po 10 leté přestávce,činnost hasičů v Krušovicích obnovena. Byla zřízena jednotka SDH obce a zároveň znovu vznikl Sbor dobrovolných hasičů. Bylo zakoupeno hasičské vozidlo zn. IFA, zprovozněna stříkačka PS 12 a získána stříkačka PS 8, čímž se zajistila akceschopnost jednotky, která je nyní zařazena v kategorii JPO V. Ve sboru také vznikl kolektiv mladých hasičů, který v současné době čítá 27 členů. Celkově má sbor 64 členů. V roce 2011 získali hasiči k užívání klubovnu v prostorách hasičské zbrojnice, kde býval obchod. V témže roce byla na budově zbudována nová střecha. V letech 2012 až 2014 byla hasičárna kompletně zrekonstruována, takže nyní poskytuje funkční zázemí pro činnost sboru. Hasiči se starají zejména o kulturní dění v obci. Pořádají Masopust, Pálení čarodějnic, Dětský den, Drakyádu, Vánoční Betlém apod. Zúčastňují se také pravidelných cvičení v rámci okrsku č. 8, ale i v okolí. Mladí hasiči se pravidelně zúčastňují soutěže Plamen a většiny soutěží pořádaných na okrese jako je např. Slabecký Soptík, Čistecký uzel nebo Srandamač ve Smilovicích. Činnost sboru je hrazena převážně z rozpočtu obce. Finanční obnos získávají hasiči také ze sběru železného šrotu, nebo elektroodpadu.

 • Seznam členů SDH z řad dospělých


 • Starosta sboru: František Široký

 • Náměstek strostky: Jan Mařík

 • Velitel sboru: Martin Suchopár ml.

 • Zástupce velitele: Martin Suchopár

 • Jednatel: Lenka Hejdová

 • Pokladník: Tereza Zaspalová

 • Strojník:

 • Vedoucí kolektivu mladých hasičů:

 • Kontrolní a revizní rada:  František Fröhlich, Klára Štěrbocá, Karel Koukal

 • Ostatní členové: Rostislav Suchý, Radka Suchá, Antonín Hnilička, Josef Vopravil, Josef Vopravil ml., Martina Vopravilová, František Fröhlich,  Robert Klůc, Lenka Hejdová, Věra Rajglová, Stanislava Beránková, Eva Klůcová, Marie Suchopárová, Kamila Zikmundová, Jiří Mařík, Hana Bodvanská, Dan Drahokoupil, Jan Mařík, Michael Janíček, Jakub Hulzer, Michal Mařík, Lukáš Fides, Olexander Morhun, Monika Pidrmanová, Markéta Fröhlichová


Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.